Jedino nikada necu umeti da se ne naježim kad se rukuju mlitavo. Ko se mlitavo rukuje, znaci da mlitavo misli i da mlitavo veruje.


jedino-nikada-necu-umeti-da-se-ne-najeim-kad-se-rukuju-mlitavo-ko-se-mlitavo-rukuje-znaci-da-mlitavo-misli-i-da-mlitavo-veruje
miroslav mika antićjedinonikadanecuumetidasenenaježimkadrukujumlitavokomlitavorukujeznacimisliverujejedino nikadanikada necunecu umetiumeti dada sese nene naježimnaježim kadkad sese rukujurukuju mlitavoko sese mlitavomlitavo rukujeznaci dada mlitavomlitavo mislimisli ii dada mlitavomlitavo verujejedino nikada necunikada necu umetinecu umeti daumeti da seda se nese ne naježimne naježim kadnaježim kad sekad se rukujuse rukuju mlitavoko se mlitavose mlitavo rukujeznaci da mlitavoda mlitavo mislimlitavo misli imisli i dai da mlitavoda mlitavo verujejedino nikada necu umetinikada necu umeti danecu umeti da seumeti da se neda se ne naježimse ne naježim kadne naježim kad senaježim kad se rukujukad se rukuju mlitavoko se mlitavo rukujeznaci da mlitavo mislida mlitavo misli imlitavo misli i damisli i da mlitavoi da mlitavo verujejedino nikada necu umeti danikada necu umeti da senecu umeti da se neumeti da se ne naježimda se ne naježim kadse ne naježim kad sene naježim kad se rukujunaježim kad se rukuju mlitavoznaci da mlitavo misli ida mlitavo misli i damlitavo misli i da mlitavomisli i da mlitavo veruje

Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Ne umeti podnositi siromastvo, sramna je stvar. Ne umeti je oterati radom, jos je sramnije. -Perikle
ne-umeti-podnositi-siromastvo-sramna-stvar-ne-umeti-oterati-radom-jos-sramnije
Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna. -Bertrand Rasel
sloboda-misli-moe-postojati-jedino-onda-kada-drava-veruje-da-sigurna
Nikada necu zaboraviti momenat kad sam ti pruzila ruku da se upoznamo… :)
nikada-necu-zaboraviti-momenat-kad-sam-ti-pruzila-ruku-da-se-upoznamo
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Biti nasmejan ne znaci da si uvek srecan, vec da si dovoljno jak da se smejes i kad najvise boli..! ♥
biti-nasmejan-ne-znaci-da-uvek-srecan-vec-da-dovoljno-jak-da-se-smejes-i-kad-najvise-boli