Jedino siromahu hleb ne pada na stranu sa puterom.


jedino-siromahu-hleb-ne-pada-na-stranu-puterom
nemačka poslovicajedinosiromahuhlebnepadanastranuputeromjedino siromahusiromahu hlebhleb nene padapada nana stranustranu sasa puteromjedino siromahu hlebsiromahu hleb nehleb ne padane pada napada na stranuna stranu sastranu sa puteromjedino siromahu hleb nesiromahu hleb ne padahleb ne pada nane pada na stranupada na stranu sana stranu sa puteromjedino siromahu hleb ne padasiromahu hleb ne pada nahleb ne pada na stranune pada na stranu sapada na stranu sa puterom

Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d
Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.
jedino-ti-znas-sta-mi-trebatvoj-topli-osmijeh-i-ljubavi-do-neba-jedino-ti-mozes-to-da-mi-daszato-te-i-volim-da-zna
Blago siromahu bez gorčine i bogatašu bez oholosti. -Horhe Luis Borhes
blago-siromahu-bez-gorine-i-bogatau-bez-oholosti