Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.


jedino-ti-znas-sta-mi-trebatvoj-topli-osmijeh-i-ljubavi-do-neba-jedino-ti-mozes-to-da-mi-daszato-te-i-volim-da-zna
jedinotiznasstamitrebatvojtopliosmijehljubavidonebamozestodadaszatotevolimznajedino titi znasznas stasta mitopli osmijehosmijeh ii ljubaviljubavi dodo nebajedino titi mozesda mite ii volimvolim dada znašjedino ti znasti znas staznas sta mitopli osmijeh iosmijeh i ljubavii ljubavi doljubavi do nebajedino ti mozesmozes to date i volimi volim davolim da znašjedino ti znas stati znas sta mitopli osmijeh i ljubaviosmijeh i ljubavi doi ljubavi do nebati mozes to damozes to da mite i volim dai volim da znašjedino ti znas sta mitopli osmijeh i ljubavi doosmijeh i ljubavi do nebajedino ti mozes to dati mozes to da mite i volim da znaš

Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose
Volim osmijeh tvoj, bas dobro ti stoji, jos ti bolje stoje poljubci moji
volim-osmijeh-tvoj-bas-dobro-ti-stoji-jos-ti-bolje-stoje-poljubci-moji
Jel znas onaj osecaj kad ne mozes vise da pijes? Ja ne…
jel-znas-onaj-osecaj-kad-ne-mozes-vise-da-pijes-ja-ne
Jedino se budale opamećuju kasno. -Homer
jedino-se-budale-opameuju-kasno