Jedino u mojim očima postaješ savršenstvo.


jedino-u-mojim-oima-postaje-savrenstvo
meša selimovićjedinomojimočimapostajesavrenstvojedino uu mojimmojim očimaočima postaješpostaješ savršenstvojedino u mojimu mojim očimamojim očima postaješočima postaješ savršenstvojedino u mojim očimau mojim očima postaješmojim očima postaješ savršenstvojedino u mojim očima postaješu mojim očima postaješ savršenstvo

Shvati mili, sasvim si običan… Samo si u mojim očima BIO poseban…Juče je padala kiša u mojim očima, pokušavajući da spere tugu. Danas je granulo Sunce i stvorilo neizrecivo lepu dugu. :)))Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe.Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :)Ne sudi o mojim postupcima ako ne razumeš moje razloge.