Jedino zaljubljeni i pijani ne znaju šta čine.


jedino-zaljubljeni-i-pijani-ne-znaju-ine
Češka poslovicajedinozaljubljenipijanineznajutačinejedino zaljubljenizaljubljeni ii pijanipijani nene znajuznaju štašta činejedino zaljubljeni izaljubljeni i pijanii pijani nepijani ne znajune znaju štaznaju šta činejedino zaljubljeni i pijanizaljubljeni i pijani nei pijani ne znajupijani ne znaju štane znaju šta činejedino zaljubljeni i pijani nezaljubljeni i pijani ne znajui pijani ne znaju štapijani ne znaju šta čine

Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.
jedino-ti-znas-sta-mi-trebatvoj-topli-osmijeh-i-ljubavi-do-neba-jedino-ti-mozes-to-da-mi-daszato-te-i-volim-da-zna
Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja. -Blez Paskal
ljudi-nikada-ne-ine-zlo-toliko-entuzijazma-i-doslednosti-osim-kada-ga-ine-iz-religijskih-ubeenja