Jedna budala baci kamen u bunar, tri stotine pametnih ne može ga izvaditi.


jedna-budala-baci-kamen-u-bunar-tri-stotine-pametnih-ne-moe-ga-izvaditi
narodne poslovicejednabudalabacikamenbunartristotinepametnihnemožegaizvaditijedna budalabudala bacibaci kamenkamen uu bunartri stotinestotine pametnihpametnih nene možemože gaga izvaditijedna budala bacibudala baci kamenbaci kamen ukamen u bunartri stotine pametnihstotine pametnih nepametnih ne možene može gamože ga izvaditijedna budala baci kamenbudala baci kamen ubaci kamen u bunartri stotine pametnih nestotine pametnih ne možepametnih ne može gane može ga izvaditijedna budala baci kamen ubudala baci kamen u bunartri stotine pametnih ne možestotine pametnih ne može gapametnih ne može ga izvaditi

Pametni ljudi vise nauce od budala, nego budale od pametnih ljudi.
pametni-ljudi-vise-nauce-od-budala-nego-budale-od-pametnih-ljudi
Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi. -Bendžamin Frenklin
svaka-budala-moe-kritikovati-osuivati-i-aliti-se-a-veina-budala-to-i-radi
Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora. -Brus Li
mudar-ovek-moe-nauiti-vie-iz-glupog-pitanja-nego-to-budala-moe-nauiti-iz-mudrog-odgovora
Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj. -Đorđe Balašević
govorili-su-mi-da-se-uvam-pijanih-budala-uvao-sam-se-treznih-budala-za-svaki-sluaj