Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena.


jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
koko Šaneljednamemladaženapitalagdedananeseparfemreklasamjojgastavigodželibitipoljubljenajedna meme mladamlada ženažena pitalapitala gdegde dada nanesenanese parfemrekla samsam jojjoj dada gaga stavistavi gdegde godgod želiželi bitibiti poljubljenajedna me mladame mlada ženamlada žena pitalažena pitala gdepitala gde dagde da naneseda nanese parfemrekla sam jojsam joj dajoj da gada ga staviga stavi gdestavi gde godgde god želigod želi bitiželi biti poljubljenajedna me mlada žename mlada žena pitalamlada žena pitala gdežena pitala gde dapitala gde da nanesegde da nanese parfemrekla sam joj dasam joj da gajoj da ga stavida ga stavi gdega stavi gde godstavi gde god želigde god želi bitigod želi biti poljubljenajedna me mlada žena pitalame mlada žena pitala gdemlada žena pitala gde dažena pitala gde da nanesepitala gde da nanese parfemrekla sam joj da gasam joj da ga stavijoj da ga stavi gdeda ga stavi gde godga stavi gde god želistavi gde god želi bitigde god želi biti poljubljena

Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne. -Đorđe Balašević
hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac. -Duško Radović
vama-se-otkinulo-dugme-a-ona-imala-iglu-i-konac-tako-poelo-postala-vam-ena-i-od-tadavie-ne-zna-gde-su-joj-igla-i-konac
Ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš na pogrešnom si mestu.
ako-ne-zna-kuda-ide-gde-god-da-stigne-na-pogrenom-mestu
Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja? -Paulo Koeljo
jedna-ena-razume-kada-joj-neki-mukarac-vaan-da-li-su-i-oni-sposobni-za-vrstu-razumevanja