Jedna od najpotrebnijih sposobnosti predviđanja jest osjećaj da se ne može sve predvidjeti.


jedna-od-najpotrebnijih-sposobnosti-predvianja-jest-osjeaj-da-se-ne-moe-sve-predvidjeti
Žan-Žak rusojednaodnajpotrebnijihsposobnostipredviđanjajestosjećajdasenemožesvepredvidjetijedna odod najpotrebnijihnajpotrebnijih sposobnostisposobnosti predviđanjapredviđanja jestjest osjećajosjećaj dada sese nene možemože svesve predvidjetijedna od najpotrebnijihod najpotrebnijih sposobnostinajpotrebnijih sposobnosti predviđanjasposobnosti predviđanja jestpredviđanja jest osjećajjest osjećaj daosjećaj da seda se nese ne možene može svemože sve predvidjetijedna od najpotrebnijih sposobnostiod najpotrebnijih sposobnosti predviđanjanajpotrebnijih sposobnosti predviđanja jestsposobnosti predviđanja jest osjećajpredviđanja jest osjećaj dajest osjećaj da seosjećaj da se neda se ne možese ne može svene može sve predvidjetijedna od najpotrebnijih sposobnosti predviđanjaod najpotrebnijih sposobnosti predviđanja jestnajpotrebnijih sposobnosti predviđanja jest osjećajsposobnosti predviđanja jest osjećaj dapredviđanja jest osjećaj da sejest osjećaj da se neosjećaj da se ne možeda se ne može svese ne može sve predvidjeti

Jedna sitnica, ma koliko bezazlena bila, može uništiti sve.Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve.Sebeljublje jest jedini temelj na kojem se može temeljiti pravilo korisnog morala.Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života.Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života.Jedna ruka se ni u moru sama ne može umiti.