Jedna od najsrećnijih stvari koja može da vam se dogodi u životu jeste srećno detinjstvo.


jedna-od-najsrenijih-stvari-koja-moe-da-vam-se-dogodi-u-ivotu-jeste-sreno-detinjstvo
agata kristijednaodnajsrećnijihstvarikojamožedavamsedogodiživotujestesrećnodetinjstvojedna odod najsrećnijihnajsrećnijih stvaristvari kojakoja možemože dada vamvam sese dogodidogodi uu životuživotu jestejeste srećnosrećno detinjstvojedna od najsrećnijihod najsrećnijih stvarinajsrećnijih stvari kojastvari koja možekoja može damože da vamda vam sevam se dogodise dogodi udogodi u životuu životu jesteživotu jeste srećnojeste srećno detinjstvojedna od najsrećnijih stvariod najsrećnijih stvari kojanajsrećnijih stvari koja možestvari koja može dakoja može da vammože da vam seda vam se dogodivam se dogodi use dogodi u životudogodi u životu jesteu životu jeste srećnoživotu jeste srećno detinjstvojedna od najsrećnijih stvari kojaod najsrećnijih stvari koja moženajsrećnijih stvari koja može dastvari koja može da vamkoja može da vam semože da vam se dogodida vam se dogodi uvam se dogodi u životuse dogodi u životu jestedogodi u životu jeste srećnou životu jeste srećno detinjstvo

Jedna od srećnijih stvari koje mogu da vam se dese u životu je, verujem, srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-srenijih-stvari-koje-mogu-da-vam-se-dese-u-ivotu-verujem-sreno-detinjstvo
Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite. -Gabrijel Garsija Markes
u-ivotu-nije-vano-ono-to-vam-se-dogodi-nego-ono-ega-se-seate-i-nain-na-koji-to-pamtite
Postoje dve tragedije u životu. Jedna je da ne dobijete ono za čim vam srce žudi. Druga je da to dobijete. -Džordž Bernard Šo
postoje-dve-tragedije-u-ivotu-jedna-da-ne-dobijete-ono-za-im-vam-srce-udi-druga-da-to-dobijete
Najopasnija vatra koja može da se dogodi je kad kuća iznutra počne goreti. -Nemačka poslovica
najopasnija-vatra-koja-moe-da-se-dogodi-kad-kua-iznutra-pone-goreti
Za uspeh u životu potrebne su vam dve stvari: ignorisanje i samopouzdanje. -Mark Tven
za-uspeh-u-ivotu-potrebne-su-vam-dve-stvari-ignorisanje-i-samopouzdanje