Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav.


jedna-re-oslobaa-nas-svih-bolova-i-teine-ivota-to-ljubav
sofoklejednarečoslobađanassvihbolovatežineživotatoljubavjedna rečreč oslobađaoslobađa nasnas svihsvih bolovabolova ii težinetežine životaje ljubavjedna reč oslobađareč oslobađa nasoslobađa nas svihnas svih bolovasvih bolova ibolova i težinei težine životajedna reč oslobađa nasreč oslobađa nas svihoslobađa nas svih bolovanas svih bolova isvih bolova i težinebolova i težine životajedna reč oslobađa nas svihreč oslobađa nas svih bolovaoslobađa nas svih bolova inas svih bolova i težinesvih bolova i težine života

Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu. -Karlo Bini
dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
Ljubav je jedino što pokreće inteligenciju i kreativnost, nešto što nas pročišćava i oslobađa!
ljubav-jedino-to-pokree-inteligenciju-i-kreativnost-neto-to-nas-proiava-i-oslobaa
Verujem da će nenaoružana istina i bezuslovna ljubav imati poslednju reč u stvarnosti. -Martin Luter King
verujem-da-e-nenaoruana-istina-i-bezuslovna-ljubav-imati-poslednju-re-u-stvarnosti