Jedna sitnica, ma koliko bezazlena bila, može uništiti sve.


jedna-sitnica-koliko-bezazlena-bila-moe-unititi-sve
paulo koeljojednasitnicakolikobezazlenabilamožeunititisvejedna sitnicama kolikokoliko bezazlenabezazlena bilamože uništitiuništiti svema koliko bezazlenakoliko bezazlena bilamože uništiti svema koliko bezazlena bila

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Jedna od najpotrebnijih sposobnosti predviđanja jest osjećaj da se ne može sve predvidjeti.Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.Ljudi nisu ni svjesni kako samo jedna mala sitnica može podići zid između ljudi.Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Jedna ruka se ni u moru sama ne može umiti.