Jedno ‘evo ti’ vredi više nego 100 ‘neka ti bog pomogne’. Lao Ce


jedno-evo-ti-vredi-vie-nego-100-neka-ti-bog-pomogne-lao-ce
jedno‘evoti’vredivienego100‘nekatibogpomogne’laojedno ‘evo‘evo ti’ti’ vredivredi viševiše negonego 100100 ‘neka‘neka titi bogbog pomogne’lao cejedno ‘evo ti’‘evo ti’ vrediti’ vredi viševredi više negoviše nego 100nego 100 ‘neka100 ‘neka ti‘neka ti bogti bog pomogne’jedno ‘evo ti’ vredi‘evo ti’ vredi višeti’ vredi više negovredi više nego 100više nego 100 ‘nekanego 100 ‘neka ti100 ‘neka ti bog‘neka ti bog pomogne’jedno ‘evo ti’ vredi više‘evo ti’ vredi više negoti’ vredi više nego 100vredi više nego 100 ‘nekaviše nego 100 ‘neka tinego 100 ‘neka ti bog100 ‘neka ti bog pomogne’

Jedno korisno iskustvo više vredi od svih pravila mudrosti.
jedno-korisno-iskustvo-vie-vredi-od-svih-pravila-mudrosti
Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi. -Eshil
bog-voli-da-pomogne-onome-koji-tei-da-pomogne-sam-sebi
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. -Srpske poslovice
obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo