Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio on je već uspeo.


jedno-ljudsko-bie-jedan-od-40000-spermatozoida-taj-jedan-uspeo-39999-nisu-uspeli-znai-vi-ste-ampioni-svako-ko-se-rodio-on-ve-uspeo
zoran Đinđićjednoljudskobićejedanod40000spermatozoidatajuspeo39999nisuuspeliznačivisteampionisvakokoserodioonvećjedno ljudskoljudsko bićebiće jeje jedanjedan odtaj jedanjedan jeje uspeonisu uspelivi steste šampionisvako koko sese rodiorodio onon jeje većveć uspeojedno ljudsko bićeljudsko biće jebiće je jedanje jedan odtaj jedan jejedan je uspeovi ste šampionisvako ko seko se rodiose rodio onrodio on jeon je većje već uspeo

Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta. -Brus li
ne-plaim-se-oveka-koji-10000-udaraca-vebao-jednom-ve-se-plaim-oveka-koji-jedan-udarac-vebao-10000-puta
Ne bojim se čoveka koji je nekada trenirao 10.000 udaraca. Bojim se onoga ko je jedan udarac trenirao 10.000 puta. -Brus Li
ne-bojim-se-oveka-koji-nekada-trenirao-10000-udaraca-bojim-se-onoga-ko-jedan-udarac-trenirao-10000-puta