Jedno je reći: “Ne sviđa mi se to što si mi rekao i smatram to nepristojnim i uvredljivim” ali u  momentu kada koristite nasilje kao odgovor, dižete sve na drugi nivo, gde gubite sav kredibilitet koji ste imali.


jedno-rei-ne-svia-mi-se-to-to-mi-rekao-i-smatram-to-nepristojnim-i-uvredljivim-ali-u-momentu-kada-koristite-nasilje-kao-odgovor-diete-sve-na-drugi
salman rušdijednoreći“nesviđamisetotorekaosmatramnepristojnimuvredljivim”ali momentukadakoristitenasiljekaoodgovordižetesvenadruginivogdegubitesavkredibilitetkojisteimalijedno jeje reći“ne sviđasviđa mimi sešto sisi mimi rekaorekao ii smatramnepristojnim ii uvredljivim”uvredljivim” aliali uu  momentu momentu kadakada koristitekoristite nasiljenasilje kaokao odgovordižete svesve nana drugidrugi nivogde gubitegubite savsav kredibilitetkredibilitet kojikoji steste imalijedno je reći“ne sviđa misviđa mi sese to štošto si misi mi rekaomi rekao irekao i smatramsmatram to nepristojnimnepristojnim i uvredljivim”i uvredljivim” aliuvredljivim” ali uali u  momentuu  momentu kada momentu kada koristitekada koristite nasiljekoristite nasilje kaonasilje kao odgovordižete sve nasve na drugina drugi nivogde gubite savgubite sav kredibilitetsav kredibilitet kojikredibilitet koji stekoji ste imali

Onaj osećaj kad slučajno rešite problem koji vas muči danima i za koji ste polako počeli da dižete ruke. ;)
onaj-oseaj-kad-sluajno-reite-problem-koji-vas-mui-danima-i-za-koji-ste-polako-poeli-da-diete-ruke
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara