Jednog dana sve će biti dobro, u tom je naša nada.


jednog-dana-sve-e-biti-dobro-u-tom-naa-nada
ivo andrićjednogdanasvećebitidobrotomnaanadajednog danadana svesve ćeće bitibiti dobrou tomtom jeje našanaša nadajednog dana svedana sve ćesve će bitiće biti dobrou tom jetom je našaje naša nadajednog dana sve ćedana sve će bitisve će biti dobrou tom je našatom je naša nadajednog dana sve će bitidana sve će biti dobrou tom je naša nada

Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDD
jednog-dana-kisa-padala-dva-dana-xddd
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama. -Jean Baudrillard
jednog-dana-mi-emo-ustati-a-zajedno-nama-e-ustati-i-nae-zadnjice-zaglavljene-u-stolicama
Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…
jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna