Jednom kad se zaljubis,bice ti jasno zasto se luduje,zasto se tuguje.Zasto su noci duge,zbog cega nemas sna zasto se casa ispije do dna… :)


jednom-kad-se-zaljubisbice-ti-jasno-zasto-se-ludujezasto-se-tugujezasto-su-noci-dugezbog-cega-nemas-sna-zasto-se-casa-ispije-do-dna
jednomkadsezaljubisbicetijasnozastoludujezastotugujezastosunocidugezbogceganemassnacasaispijedodna…jednom kadkad seti jasnojasno zastozasto sesu nocicega nemasnemas snasna zastozasto sese casacasa ispijeispije dodo dna…jednom kad seti jasno zastojasno zasto secega nemas snanemas sna zastosna zasto sezasto se casase casa ispijecasa ispije doispije do dna…ti jasno zasto secega nemas sna zastonemas sna zasto sesna zasto se casazasto se casa ispijese casa ispije docasa ispije do dna…cega nemas sna zasto senemas sna zasto se casasna zasto se casa ispijezasto se casa ispije dose casa ispije do dna…

Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...
dala-bih-ti-snagu-svoju-svoju-moc-svoju-dusu-samo-da-mozes-da-osetis-zasto-ja-tvoju-dusu-trazim-zasto-sam-snagu-dobila-i-zasto-moc-posedujem-nikada
Moja drugarica samo jede, a tako je mrsavaa! Zasto Boze, zasto???? :)
moja-drugarica-samo-jede-a-tako-mrsavaa-zasto-boze-zasto
Tko ima
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Tko ima zasto zbog kojeg živi, može se nositi s gotovo bilo kojim kako. -Fridrih Niče
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Nerazumem zasto se zove porodicni sladoled kad ja se sama pojedem ? XD ☺♥
nerazumem-zasto-se-zove-porodicni-sladoled-kad-ja-se-sama-pojedem-xd
Dimitrije – jer ja znam zasto… :*
dimitrije-jer-ja-znam-zasto