Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti.


jednom-kada-proba-leteti-hodae-zemljom-oima-okrenutim-ka-nebu-zato-to-gore-bio-i-zato-to-se-gore-eli-vratiti
leonardo da vinčijednomkadaprobaletetihodaćezemljomočimaokrenutimkanebuzatotogorebioseželivratitijednom kadakada probašprobaš letetihodaćeš zemljomzemljom sasa očimaočima okrenutimokrenutim kaka nebuzato štošto sisi goregore biobio ii zatozato štošto sese goregore želišželiš vratitijednom kada probaškada probaš letetihodaćeš zemljom sazemljom sa očimasa očima okrenutimočima okrenutim kaokrenutim ka nebuzato što sišto si goresi gore biogore bio ibio i zatoi zato štozato što sešto se gorese gore želišgore želiš vratitijednom kada probaš letetihodaćeš zemljom sa očimazemljom sa očima okrenutimsa očima okrenutim kaočima okrenutim ka nebuzato što si gorešto si gore biosi gore bio igore bio i zatobio i zato štoi zato što sezato što se gorešto se gore želišse gore želiš vratitihodaćeš zemljom sa očima okrenutimzemljom sa očima okrenutim kasa očima okrenutim ka nebuzato što si gore biošto si gore bio isi gore bio i zatogore bio i zato štobio i zato što sei zato što se gorezato što se gore želiššto se gore želiš vratiti

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost