JEDNOM SE ŽIVI. – Rečenica koju koristimo kada planiramo da napravimo neku glupost… :)


jednom-se-ivi-reenica-koju-koristimo-kada-planiramo-da-napravimo-neku-glupost
jednomseŽivirečenicakojukoristimokadaplaniramodanapravimonekuglupost…jednom sese Živi– rečenicarečenica kojukoju koristimokoristimo kadakada planiramoplaniramo dada napravimonapravimo nekuneku glupost…jednom se Živi– rečenica kojurečenica koju koristimokoju koristimo kadakoristimo kada planiramokada planiramo daplaniramo da napravimoda napravimo nekunapravimo neku glupost…– rečenica koju koristimorečenica koju koristimo kadakoju koristimo kada planiramokoristimo kada planiramo dakada planiramo da napravimoplaniramo da napravimo nekuda napravimo neku glupost…– rečenica koju koristimo kadarečenica koju koristimo kada planiramokoju koristimo kada planiramo dakoristimo kada planiramo da napravimokada planiramo da napravimo nekuplaniramo da napravimo neku glupost…

Ženidba je prva glupost koju čovjek učini kada postane zreo i razuman. -Vilijam Šekspir
enidba-prva-glupost-koju-ovjek-uini-kada-postane-zreo-i-razuman
TI ZIVI ZIVOT DA SE OPORAVIS ,I DA ME JEDNOM ZABORAVIS.
ti-zivi-zivot-da-se-oporavis-i-da-me-jednom-zaboravis
Svaku istinu ne možemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga. -Baltasar Gracian y Morales
svaku-istinu-ne-moemo-kazati-neku-zbog-samih-sebe-neku-zbog-drugoga
Naš cilj je da napravimo najbolje uređaje na svetu, ne da budemo najveći. -Stiv Džobs
na-cilj-da-napravimo-najbolje-ureaje-na-svetu-ne-da-budemo-najvei
Ima veoma malo ljudi koji će, kad se pogledaju u ogledalo, reći „Ovo osoba koju vidim je grozno čudovište“ umesto toga, oni smisle neku konstrukciju koja opravdava sve što rade. -Noam Čomski
ima-veoma-malo-ljudi-koji-e-kad-se-pogledaju-u-ogledalo-rei-ovo-osoba-koju-vidim-grozno-udovite-umesto-toga-oni-smisle-neku-konstrukciju-koja