Jednom su ga pitali :  Sta je najvrednije sto je neka zena ucinila za tebe ?!   Nosila me 9 mjeseci u sebi  – Odgovorio je !


jednom-su-ga-pitali-sta-najvrednije-sto-neka-zena-ucinila-za-tebe-nosila-me-9-mjeseci-u-sebi-odgovorio
jednomsugapitalistanajvrednijestonekazenaucinilazatebenosilame9mjesecisebiodgovoriojednom susu gaga pitalipitalistasta jeje najvrednijenajvrednije stosto jeje nekaneka zenazena ucinilaucinila zaza tebenosilanosila memjeseci uu sebisebi– odgovorioodgovorio jejednom su gasu ga pitaliga pitalipitalistasta jesta je najvrednijeje najvrednije stonajvrednije sto jesto je nekaje neka zenaneka zena ucinilazena ucinila zaucinila za tebenosilanosila menosila me 9me 9 mjesecimjeseci u sebiu sebisebi –– odgovorio– odgovorio jeodgovorio jejednom su ga pitalisu ga pitaliga pitalista jesta je najvrednijesta je najvrednije stoje najvrednije sto jenajvrednije sto je nekasto je neka zenaje neka zena ucinilaneka zena ucinila zazena ucinila za tebenosilanosila menosila me 9nosila me 9 mjesecime 9 mjeseci u9 mjeseci u sebimjeseci u sebiu sebi –sebi – odgovorio– odgovorio je– odgovorio jejednom su ga pitalisu ga pitalista je najvrednijesta je najvrednije stosta je najvrednije sto jeje najvrednije sto je nekanajvrednije sto je neka zenasto je neka zena ucinilaje neka zena ucinila zaneka zena ucinila za tebenosila menosila me 9nosila me 9 mjesecinosila me 9 mjeseci ume 9 mjeseci u sebi9 mjeseci u sebimjeseci u sebi –u sebi – odgovoriosebi – odgovorio je– odgovorio je

Jednom mi je jedna mudra zena rekla: Kad god ti se ucini da si se sama izvukla iz neke zamrsene i teske situacije, budi sigurna da to nisi ucinila svojim ...
jednom-mi-jedna-mudra-zena-rekla-kad-god-ti-se-ucini-da-se-sama-izvukla-iz-neke-zamrsene-i-teske-situacije-budi-sigurna-da-to-nisi-ucinila-svojim
~ Pre nego sto zaspi svaka zena misli na: – Sta bi sutra trebala obuci!
pre-nego-sto-zaspi-svaka-zena-misli-na-sta-bi-sutra-trebala-obuci
Svaka zena zasluzuje muskarca koji ce uciniti da njen bivsi poludi sto ju je ikad pustio!!
svaka-zena-zasluzuje-muskarca-koji-uciniti-da-njen-bivsi-poludi-sto-ju-ikad-pustio
Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...
ako-ikada-pocnem-da-ti-nedostajem-seti-se-da-me-nema-ne-zato-sto-ja-ne-zelim-da-budem-kraj-tebe-nego-zato-sto-tebi-nije-mnogo-znacilo-da-li-cu-biti
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo
To sto sada osecam tebe ne brine, ali lazem sebe, kazem da dobro je.
to-sto-sada-osecam-tebe-ne-brine-ali-lazem-sebe-kazem-da-dobro