Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.


jednostavno-moe-biti-tee-od-komplikovanog-mora-naporno-raditi-da-bi-napravio-neto-jednostavno-ali-vredno-zato-to-na-kraju-kada-doe-do-toga-moe
stiv džobsjednostavnomožebititežeodkomplikovanogmoranapornoraditidabinapravionetojednostavnoalivrednozatotonakrajukadadođedotogamožepomeritiplaninejednostavno možemože bitibiti težeteže odod komplikovanogmoraš napornonaporno raditiraditi dada bibi napravionapravio neštonešto jednostavnoali jeje vrednovredno zatozato štošto nana krajukraju kadakada dođešdođeš dodo togamožeš pomeritipomeriti planinejednostavno može bitimože biti težebiti teže odteže od komplikovanogmoraš naporno raditinaporno raditi daraditi da bida bi napraviobi napravio neštonapravio nešto jednostavnoali je vrednoje vredno zatovredno zato štozato što našto na krajuna kraju kadakraju kada dođeškada dođeš dodođeš do togamožeš pomeriti planine

Čak i greška može biti potrebna da bi se ostvarilo vredno postignuće. -Henri Ford
ak-i-greka-moe-biti-potrebna-da-bi-se-ostvarilo-vredno-postignue
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
Ukoliko sam javnosti napravio ikakvu uslugu, to je zato što strpljivo razmišljam. -Isak Njutn
ukoliko-sam-javnosti-napravio-ikakvu-uslugu-to-zato-to-strpljivo-razmiljam
Moraš da rizikuješ. Razumjećeš čuda u životu tek kada dozvoliš da ti se desi nešto neočekivano. -Paulo Koeljo
mora-da-rizikuje-razumjee-uda-u-ivotu-tek-kada-dozvoli-da-ti-se-desi-neto-neoekivano