Jedri svojim smerom i budi spreman kad kucne čas.


jedri-svojim-smerom-i-budi-spreman-kad-kucne-as
ernest hemingvejjedrisvojimsmerombudispremankadkucnečasjedri svojimsvojim smeromsmerom ii budibudi spremanspreman kadkad kucnekucne časjedri svojim smeromsvojim smerom ismerom i budii budi spremanbudi spreman kadspreman kad kucnekad kucne časjedri svojim smerom isvojim smerom i budismerom i budi spremani budi spreman kadbudi spreman kad kucnespreman kad kucne časjedri svojim smerom i budisvojim smerom i budi spremansmerom i budi spreman kadi budi spreman kad kucnebudi spreman kad kucne čas

Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje
Nadaš li se praštanju od onoga koji je iznad tebe, budi spreman da oprostiš i sebi podredjenima. -Armenske poslovice
nada-li-se-pratanju-od-onoga-koji-iznad-tebe-budi-spreman-da-oprosti-i-sebi-podredjenima
Srbi nikud ne idu, ali čas ih ima, čas ih nema. Pojavljuju se i nestaju prema političkim potrebama. -Matija Bećković
srbi-nikud-ne-idu-ali-as-ih-ima-as-ih-nema-pojavljuju-se-i-nestaju-prema-politikim-potrebama
Ovosvetska slava je samo dašak vetra koji puše čas tamo, čas ovamo, menjajući ime kao što menja smer. -Dante Aligieri
ovosvetska-slava-samo-daak-vetra-koji-pue-as-tamo-as-ovamo-menjajui-ime-kao-to-menja-smer
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav