Jedva cekam da se udam i izrodim decu. Ne mogu ja ovo, ko ce kome prvi da se javi, jesam li stavila dobar smajli, gde je, sta je, aupickumaterinu. xD


jedva-cekam-da-se-udam-i-izrodim-decu-ne-mogu-ja-ovo-ko-kome-prvi-da-se-javi-jesam-li-stavila-dobar-smajli-gde-sta-aupickumaterinu-xd
jedvacekamdaseudamizrodimdecunemogujaovokokomeprvijavijesamlistaviladobarsmajligdestaaupickumaterinuxdjedva cekamcekam dada sese udamudam ii izrodimizrodim decune mogumogu jaja ovoko cece komekome prviprvi dada sese javijesam lili stavilastavila dobardobar smajligde jesta jejedva cekam dacekam da seda se udamse udam iudam i izrodimi izrodim decune mogu jamogu ja ovoko ce komece kome prvikome prvi daprvi da seda se javijesam li stavilali stavila dobarstavila dobar smajlijedva cekam da secekam da se udamda se udam ise udam i izrodimudam i izrodim decune mogu ja ovoko ce kome prvice kome prvi dakome prvi da seprvi da se javijesam li stavila dobarli stavila dobar smajlijedva cekam da se udamcekam da se udam ida se udam i izrodimse udam i izrodim decuko ce kome prvi dace kome prvi da sekome prvi da se javijesam li stavila dobar smajli

Svaki dan sam sve zgodnija i zgodnija… Jedva cekam sutra!! :)
svaki-dan-sam-sve-zgodnija-i-zgodnija-jedva-cekam-sutra
Svaka devojka mora imati prijatelja kome može reći: – Ako se ne udam do tridesete, udaću se za tebe… :)
svaka-devojka-mora-imati-prijatelja-kome-moe-rei-ako-se-ne-udam-do-tridesete-udau-se-za-tebe
Jedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :D
jedva-ekam-1-april-da-ti-mogu-rei-da-najlepa-d
Dolazi muz s posla, a zena s vrata vice -Duso, pogodi sta je za rucak? -Idi bre, pa ja ne mogu da pogodim sta je za rucak ni kad je u tanjiru… :D
dolazi-muz-s-posla-a-zena-s-vrata-vice-duso-pogodi-sta-za-rucak-idi-bre-pa-ja-ne-mogu-da-pogodim-sta-za-rucak-kad-u-tanjiru-d
Da mi je znati ko je prvi covek koji  je video kako jaje izlazi iz dupeta kokoske i rekao sad cu ovo da pojedem
da-mi-znati-ko-prvi-covek-koji-video-kako-jaje-izlazi-iz-dupeta-kokoske-i-rekao-sad-cu-ovo-da-pojedem