Jel živiš život ili samo dišeš ? :-)


jel-ivi-ivot-ili-samo-die
jelživiživotilisamodiejel živišživiš životživot iliili samosamo dišešdišešjel živiš životživiš život iliživot ili samoili samo dišešsamo dišešjel živiš život iliživiš život ili samoživot ili samo dišešili samo dišešjel živiš život ili samoživiš život ili samo dišešživot ili samo dišeš

Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio. -Frenk Zapa
ako-ivi-dosadan-an-ivot-zato-to-sluao-mamu-tatu-uitelja-svetenika-ili-nekog-tipa-na-tvu-koji-ti-priao-treba-da-radi-onda-to-zasluio
I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja