Jel znas onaj osecaj kad ne mozes vise da pijes? Ja ne…


jel-znas-onaj-osecaj-kad-ne-mozes-vise-da-pijes-ja-ne
jelznasonajosecajkadnemozesvisedapijesjane…jel znasznas onajonaj osecajosecaj kadkad nene mozesmozes visevise dada pijesja ne…jel znas onajznas onaj osecajonaj osecaj kadosecaj kad nekad ne mozesne mozes visemozes vise davise da pijesjel znas onaj osecajznas onaj osecaj kadonaj osecaj kad neosecaj kad ne mozeskad ne mozes visene mozes vise damozes vise da pijesjel znas onaj osecaj kadznas onaj osecaj kad neonaj osecaj kad ne mozesosecaj kad ne mozes visekad ne mozes vise dane mozes vise da pijes

Jel znas onaj osecaj…? – Znam sve osecaje,ne smaraj! :-D
jel-znas-onaj-osecaj-znam-sve-osecajene-smaraj-d
Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj
Onaj osecaj kad znas da si pogresila ….
onaj-osecaj-kad-znas-da-pogresila
Onaj osecaj kad znas da umire za tobom…
onaj-osecaj-kad-znas-da-umire-za-tobom
ne znas ti kakav je osecaj kad ti je Vlade decko..
ne-znas-ti-kakav-osecaj-kad-ti-vlade-decko
onaj osecaj kada ne znas kada ce da zagrmi
onaj-osecaj-kada-ne-znas-kada-da-zagrmi