Jer ako i najboljeg popnemo na presto, on će promeniti svoju ćud.


jer-ako-i-najboljeg-popnemo-na-presto-on-e-promeniti-svoju-ud
herodotjerakonajboljegpopnemonaprestoonćepromenitisvojućudjer akoako ii najboljegnajboljeg popnemopopnemo nana prestoon ćeće promenitipromeniti svojusvoju ćudjer ako iako i najboljegi najboljeg popnemonajboljeg popnemo napopnemo na prestoon će promenitiće promeniti svojupromeniti svoju ćudjer ako i najboljegako i najboljeg popnemoi najboljeg popnemo nanajboljeg popnemo na prestoon će promeniti svojuće promeniti svoju ćudjer ako i najboljeg popnemoako i najboljeg popnemo nai najboljeg popnemo na prestoon će promeniti svoju ćud

Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora. -Teodor Ruzvelt
fanatik-osoba-koja-ne-moe-promeniti-miljenje-a-ne-eli-promeniti-temu-razgovora
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe. -Lav Nikolajevič Tolstoj
svi-misle-kako-promenitisvet-a-niko-ne-misli-kako-promeniti-sebe
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
Jer, čime ljubiti svet ako su jedina usta večito zauzeta izgovaranjem ljubavi? -Miroslav Mika Antić
jer-ime-ljubiti-svet-ako-su-jedina-usta-veito-zauzeta-izgovaranjem-ljubavi