Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde.


jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde
Đorđe balaševićjerjosamsuviemladdamislimgrobuvećstarbrojimzvezdejoš samsam suvišesuviše mladmlad dada mislimmislim oo grobuveć samsam suvišesuviše starstar dada brojimbrojim zvezdejoš sam suvišesam suviše mladsuviše mlad damlad da mislimda mislim omislim o grobua već samveć sam suvišesam suviše starsuviše star dastar da brojimda brojim zvezdejoš sam suviše mladsam suviše mlad dasuviše mlad da mislimmlad da mislim oda mislim o grobua već sam suviševeć sam suviše starsam suviše star dasuviše star da brojimstar da brojim zvezdejoš sam suviše mlad dasam suviše mlad da mislimsuviše mlad da mislim omlad da mislim o grobua već sam suviše starveć sam suviše star dasam suviše star da brojimsuviše star da brojim zvezde

Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Ljubav je kao supa, prve kašike su suviše vrele, posljednje suviše hladne.Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto.Vaši saveti su suviše brzi. Vaša pomoć dolazi suviše kasno. Šta mislite, kakav će biti kraj?Od mojih prvih đačkih ljubavi, ostao sam stidljivo, beznadežno i nesrećno zaljubljen u žene: svaka žena koju sam voleo izgledala mi je suviše dobra za mene, gotovo nedostižna.