Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde.


jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde
Đorđe balaševićjerjosamsuviemladdamislimgrobuvećstarbrojimzvezdejoš samsam suvišesuviše mladmlad dada mislimmislim oo grobuveć samsam suvišesuviše starstar dada brojimbrojim zvezdejoš sam suvišesam suviše mladsuviše mlad damlad da mislimda mislim omislim o grobua već samveć sam suvišesam suviše starsuviše star dastar da brojimda brojim zvezdejoš sam suviše mladsam suviše mlad dasuviše mlad da mislimmlad da mislim oda mislim o grobua već sam suviševeć sam suviše starsam suviše star dasuviše star da brojimstar da brojim zvezdejoš sam suviše mlad dasam suviše mlad da mislimsuviše mlad da mislim omlad da mislim o grobua već sam suviše starveć sam suviše star dasam suviše star da brojimsuviše star da brojim zvezde

To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Ljubav je kao supa, prve kašike su suviše vrele, posljednje suviše hladne. -Anna Magnani
ljubav-kao-supa-prve-kaike-su-suvie-vrele-posljednje-suvie-hladne
Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto. -Ruske poslovice
ljubav-staklo-koje-se-lomi-ako-ga-ovek-primi-suvie-nesigurno-ili-suvie-vrsto
Vaši saveti su suviše brzi. Vaša pomoć dolazi suviše kasno. Šta mislite, kakav će biti kraj? -Plutarh
vai-saveti-su-suvie-brzi-vaa-pomo-dolazi-suvie-kasno-mislite-kakav-e-biti-kraj
Od mojih prvih đačkih ljubavi, ostao sam stidljivo, beznadežno i nesrećno zaljubljen u žene: svaka žena koju sam voleo izgledala mi je suviše dobra za mene, gotovo nedostižna. -Čarls Bukovski
od-mojih-prvih-akih-ljubavi-ostao-sam-stidljivo-beznadeno-i-nesreno-zaljubljen-u-ene-svaka-ena-koju-sam-voleo-izgledala-mi-suvie-dobra-za-mene-gotovo