Jesen je drugo proleće kada se svaki list pretvara u cvet.


jesen-drugo-prolee-kada-se-svaki-list-pretvara-u-cvet
alber kamijesendrugoprolećekadasesvakilistpretvaracvetjesen jeje drugodrugo prolećeproleće kadakada sese svakisvaki listlist pretvarapretvara uu cvetjesen je drugoje drugo prolećedrugo proleće kadaproleće kada sekada se svakise svaki listsvaki list pretvaralist pretvara upretvara u cvetjesen je drugo prolećeje drugo proleće kadadrugo proleće kada seproleće kada se svakikada se svaki listse svaki list pretvarasvaki list pretvara ulist pretvara u cvetjesen je drugo proleće kadaje drugo proleće kada sedrugo proleće kada se svakiproleće kada se svaki listkada se svaki list pretvarase svaki list pretvara usvaki list pretvara u cvet

Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se
Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...
osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Zaljubiću se, odlučih iznenada. Jesen je, doduše, ali malo sam prestar da bih čekao samo na proljeća. -Đorđe Balašević
zaljubiu-se-odluih-iznenada-jesen-dodue-ali-malo-sam-prestar-da-bih-ekao-samo-na-proljea