Jeste li primetili da čovek koji je neobično rastresen u krugu svojih podređenih nikada nije rastresen pred svojim pretpostavljenima.


jeste-li-primetili-da-ovek-koji-neobino-rastresen-u-krugu-svojih-podreenih-nikada-nije-rastresen-pred-svojim-pretpostavljenima
ivan turgenjevjesteliprimetilidačovekkojineobičnorastresenkrugusvojihpodređenihnikadanijepredsvojimpretpostavljenimajeste lili primetiliprimetili dada čovekčovek kojikoji jeje neobičnoneobično rastresenrastresen uu krugukrugu svojihsvojih podređenihpodređenih nikadanikada nijenije rastresenrastresen predpred svojimsvojim pretpostavljenimajeste li primetilili primetili daprimetili da čovekda čovek kojičovek koji jekoji je neobičnoje neobično rastresenneobično rastresen urastresen u kruguu krugu svojihkrugu svojih podređenihsvojih podređenih nikadapodređenih nikada nijenikada nije rastresennije rastresen predrastresen pred svojimpred svojim pretpostavljenimajeste li primetili dali primetili da čovekprimetili da čovek kojida čovek koji ječovek koji je neobičnokoji je neobično rastresenje neobično rastresen uneobično rastresen u krugurastresen u krugu svojihu krugu svojih podređenihkrugu svojih podređenih nikadasvojih podređenih nikada nijepodređenih nikada nije rastresennikada nije rastresen prednije rastresen pred svojimrastresen pred svojim pretpostavljenimajeste li primetili da čovekli primetili da čovek kojiprimetili da čovek koji jeda čovek koji je neobičnočovek koji je neobično rastresenkoji je neobično rastresen uje neobično rastresen u kruguneobično rastresen u krugu svojihrastresen u krugu svojih podređenihu krugu svojih podređenih nikadakrugu svojih podređenih nikada nijesvojih podređenih nikada nije rastresenpodređenih nikada nije rastresen prednikada nije rastresen pred svojimnije rastresen pred svojim pretpostavljenima

Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen. -Meša Selimović
ena-uvek-zanimljiva-kad-zaljubljena-tad-pametnija-odlunija-ljupkija-nego-ikad-mukarac-rastresen-ili-grub-ili-nerazmiljen
Jeste li ikad primetili da je “Ma nek ide sve dođavola” uvek pravi odgovor. -Merilin Monro
jeste-li-ikad-primetili-da-ma-nek-ide-sve-doavola-uvek-pravi-odgovor
Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek. -Toma Akvinski
najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek