Jezik može gore poseći nego mač.


jezik-moe-gore-posei-nego
narodne poslovicejezikmožegoreposećinegomačjezik možemože goregore posećiposeći negonego mačjezik može goremože gore posećigore poseći negoposeći nego mačjezik može gore posećimože gore poseći negogore poseći nego mačjezik može gore poseći negomože gore poseći nego mač

Reč je posekla više ljudi nego bilo koji mač.
re-posekla-vie-ljudi-nego-bilo-koji
Bojati se smrti gore je nego umreti. -Seneka
bojati-se-smrti-gore-nego-umreti