Još jedna tužna vest iz sveta muzike: Justin Bieber jutros pronađen živ u svom stanu………….. xDD


jo-jedna-na-vest-iz-sveta-muzike-justin-bieber-jutros-prona-iv-u-svom-stanu-xdd
jojednatužnavestizsvetamuzikejustinbieberjutrospronađenživsvomstanu…………xddjoš jednajedna tužnatužna vestvest iziz svetasveta muzikejustin bieberbieber jutrosjutros pronađenpronađen živživ uu svomsvom stanu…………još jedna tužnajedna tužna vesttužna vest izvest iz svetaiz sveta muzikejustin bieber jutrosbieber jutros pronađenjutros pronađen živpronađen živ uživ u svomu svom stanu…………još jedna tužna vestjedna tužna vest iztužna vest iz svetavest iz sveta muzikejustin bieber jutros pronađenbieber jutros pronađen živjutros pronađen živ upronađen živ u svomživ u svom stanu…………još jedna tužna vest izjedna tužna vest iz svetatužna vest iz sveta muzikejustin bieber jutros pronađen živbieber jutros pronađen živ ujutros pronađen živ u svompronađen živ u svom stanu…………

Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube.Hiljadu puta od jutros kao nekad te volim, hiljadu puta od jutros ponovo ti se vraćam.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.