Jos se nije rodio taj muskarac zbog kojeg cu JA na dijetu! ;)


jos-se-nije-rodio-taj-muskarac-zbog-kojeg-cu-ja-na-dijetu
jossenijerodiotajmuskaraczbogkojegcujanadijetujos sese nijenije rodiorodio tajtaj muskaracmuskarac zbogzbog kojegkojeg cucu jaja nana dijetujos se nijese nije rodionije rodio tajrodio taj muskaractaj muskarac zbogmuskarac zbog kojegzbog kojeg cukojeg cu jacu ja naja na dijetujos se nije rodiose nije rodio tajnije rodio taj muskaracrodio taj muskarac zbogtaj muskarac zbog kojegmuskarac zbog kojeg cuzbog kojeg cu jakojeg cu ja nacu ja na dijetujos se nije rodio tajse nije rodio taj muskaracnije rodio taj muskarac zbogrodio taj muskarac zbog kojegtaj muskarac zbog kojeg cumuskarac zbog kojeg cu jazbog kojeg cu ja nakojeg cu ja na dijetu

Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti
Muskarac nije muskarac bez zene. A jos manji je sa vise zena!
muskarac-nije-muskarac-bez-zene-a-jos-manji-vise-zena
Tko ima zasto zbog kojeg živi, može se nositi s gotovo bilo kojim kako. -Fridrih Niče
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako
Tko ima
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako