Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.


jue-i-prekjue-bili-ste-na-imanju-i-oseali-ste-se-dobro-danas-se-vraate-na-ovo-nae-zajedniko-nemanje-i-ponovo-postajete-bespomo-i-mrzovoljni-izgleda-da
duško radovićjučeprekjučebilistenaimanjuosećalisedobrodanasvraćateovonaezajedničkonemanjeponovopostajetebespomoćnimrzovoljniizgledadadrukčijenemožeonotoimamojednojstranitomorafalinekojdrugojjuče ii prekjučeprekjuče bilibili steste nana imanjuimanju ii osećaliosećali steste sese dobrodanas sese vraćatevraćate nana ovoovo našenaše zajedničkozajedničko nemanjenemanje ii ponovoponovo postajetepostajete bespomoćnibespomoćni ii mrzovoljniizgleda dada drukčijedrukčije ii nene možeono štošto imamoimamo nana jedjed nojnoj stranimora dada falifali nana nekojnekoj drugojjuče i prekjučei prekjuče biliprekjuče bili stebili ste naste na imanjuna imanju iimanju i osećalii osećali steosećali ste seste se dobrodanas se vraćatese vraćate navraćate na ovona ovo našeovo naše zajedničkonaše zajedničko nemanjezajedničko nemanje inemanje i ponovoi ponovo postajeteponovo postajete bespomoćnipostajete bespomoćni ibespomoćni i mrzovoljniizgleda da drukčijeda drukčije idrukčije i nei ne možeono što imamošto imamo naimamo na jedna jed nojjed noj stranimora da falida fali nafali na nekojna nekoj drugoj

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti. -Đorđe Balašević
mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti
Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti. -Đorđe Balašević
mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti
jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro