Jutro je majka poslova, a noć majka misli.


jutro-majka-poslova-a-no-majka-misli
italijanske poslovicejutromajkaposlovanoćmislijutro jeje majkamajka poslovanoć majkamajka mislijutro je majkaje majka poslovaa noć majkanoć majka mislijutro je majka poslovaa noć majka misli

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Disciplina je majka uspeha. -Eshil
disciplina-majka-uspeha