Kad Čak Noris uzme lopatu da čisti sneg, lopata dobije žuljeve!


kad-ak-noris-uzme-lopatu-da-isti-sneg-lopata-dobije-uljeve
kadČaknorisuzmelopatudačistisneglopatadobiježuljevekad ČakČak norisnoris uzmeuzme lopatulopatu dada čističisti sneglopata dobijedobije žuljevekad Čak norisČak noris uzmenoris uzme lopatuuzme lopatu dalopatu da čistida čisti sneglopata dobije žuljevekad Čak noris uzmeČak noris uzme lopatunoris uzme lopatu dauzme lopatu da čistilopatu da čisti snegkad Čak noris uzme lopatuČak noris uzme lopatu danoris uzme lopatu da čistiuzme lopatu da čisti sneg

Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda Kad lišće pada.Čak Noris razume žene …Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :DČak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)Čak Noris zna da spremi posno prase.