Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje.


kad-bi-kamen-koji-pada-imao-svesti-on-bi-drao-da-njegovo-padanje-rezultat-njegove-slobodne-volje
baruh spinozakadbikamenkojipadaimaosvestiondržaodanjegovopadanjerezultatnjegoveslobodnevoljekad bibi kamenkamen kojikoji padapada imaoimao svestion bibi držaodržao dada jeje njegovonjegovo padanjepadanje rezultatrezultat njegovenjegove slobodneslobodne voljekad bi kamenbi kamen kojikamen koji padakoji pada imaopada imao svestion bi držaobi držao dadržao da jeda je njegovoje njegovo padanjenjegovo padanje rezultatpadanje rezultat njegoverezultat njegove slobodnenjegove slobodne voljekad bi kamen kojibi kamen koji padakamen koji pada imaokoji pada imao svestion bi držao dabi držao da jedržao da je njegovoda je njegovo padanjeje njegovo padanje rezultatnjegovo padanje rezultat njegovepadanje rezultat njegove slobodnerezultat njegove slobodne voljekad bi kamen koji padabi kamen koji pada imaokamen koji pada imao svestion bi držao da jebi držao da je njegovodržao da je njegovo padanjeda je njegovo padanje rezultatje njegovo padanje rezultat njegovenjegovo padanje rezultat njegove slobodnepadanje rezultat njegove slobodne volje

Preučestala je sklonost da se pripaja Bogu zlo koja čovek vrši od svoje slobodne volje. -Agata Kristi
preuestala-sklonost-da-se-pripaja-bogu-zlo-koja-ovek-vri-od-svoje-slobodne-volje
Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-rezultat-seksualnog-zadovoljenja-ve-seksualno-zadovoljenje-rezultat-ljubavi
Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete. -Jovan Dučić
ena-pada-iz-raznih-uzroka-iz-ljubavi-iz-dosade-iz-strasti-fizike-iz-sujete-iz-slabosti-volje-iz-interesa-materijalnog-iz-romantike-iz-manije-iz
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo