Kad bi muškarci bili tako izvrsni ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju.


kad-bi-mukarci-bili-tako-izvrsni-ljubavnici-kao-to-priaju-ene-ne-bi-imale-vremena-da-se-poeljaju
sasha guitrykadbimukarcibilitakoizvrsniljubavnicikaotopričajuženeneimalevremenadasepočeljajukad bibi muškarcimuškarci bilibili takotako izvrsniizvrsni ljubavniciljubavnici kaokao štošto pričajužene nene bibi imaleimale vremenavremena nini dada sese počešljajukad bi muškarcibi muškarci bilimuškarci bili takobili tako izvrsnitako izvrsni ljubavniciizvrsni ljubavnici kaoljubavnici kao štokao što pričajužene ne bine bi imalebi imale vremenaimale vremena nivremena ni dani da seda se počešljajukad bi muškarci bilibi muškarci bili takomuškarci bili tako izvrsnibili tako izvrsni ljubavnicitako izvrsni ljubavnici kaoizvrsni ljubavnici kao štoljubavnici kao što pričajužene ne bi imalene bi imale vremenabi imale vremena niimale vremena ni davremena ni da seni da se počešljajukad bi muškarci bili takobi muškarci bili tako izvrsnimuškarci bili tako izvrsni ljubavnicibili tako izvrsni ljubavnici kaotako izvrsni ljubavnici kao štoizvrsni ljubavnici kao što pričajužene ne bi imale vremenane bi imale vremena nibi imale vremena ni daimale vremena ni da sevremena ni da se počešljaju

Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni. -Ža Ža Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni. -Eva Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Kad se muškarci sastanu – oni jedan drugog slušaju, kad se žene sastanu one jedna drugu gledaju. -Kineske poslovice
kad-se-mukarci-sastanu-oni-jedan-drugog-sluaju-kad-se-ene-sastanu-one-jedna-drugu-gledaju
Ne postoji društvo kao takvo. Postoje pojedinci, muškarci i žene i postoje porodice. -Margaret Tačer
ne-postoji-drutvo-kao-takvo-postoje-pojedinci-mukarci-i-ene-i-postoje-porodice