Kad bi na zemlji bilo sve razumno, ne bi se ništa događalo.


kad-bi-na-zemlji-bilo-sve-razumno-ne-bi-se-dogaalo
fjodor mihajlovič dostojevskikadbinazemljibilosverazumnonesenitadogađalokad bibi nana zemljizemlji bilobilo svesve razumnone bibi sese ništaništa događalokad bi nabi na zemljina zemlji bilozemlji bilo svebilo sve razumnone bi sebi se ništase ništa događalokad bi na zemljibi na zemlji bilona zemlji bilo svezemlji bilo sve razumnone bi se ništabi se ništa događalokad bi na zemlji bilobi na zemlji bilo svena zemlji bilo sve razumnone bi se ništa događalo

Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.
kada-bi-na-zemlji-sve-bilo-razumno-se-ne-bi-dogodilo
Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost. -Herman Hese
ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina. -Artur Šopenhauer
da-oveanstvo-oduvek-bilo-razumno-istorija-ne-bi-bila-dugaka-hronika-gluposti-i-zloina