Kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi htio primiti taj žalosni poklon.


kad-bi-nam-neko-ponudio-besmrtnost-na-zemlji-ko-bi-htio-primiti-taj-alosni-poklon
Žan-Žak rusokadbinamnekoponudiobesmrtnostnazemljikohtioprimititajžalosnipoklonkad bibi namnam nekoneko ponudioponudio besmrtnostbesmrtnost nana zemljiko bibi htiohtio primitiprimiti tajtaj žalosnižalosni poklonkad bi nambi nam nekonam neko ponudioneko ponudio besmrtnostponudio besmrtnost nabesmrtnost na zemljiko bi htiobi htio primitihtio primiti tajprimiti taj žalosnitaj žalosni poklonkad bi nam nekobi nam neko ponudionam neko ponudio besmrtnostneko ponudio besmrtnost naponudio besmrtnost na zemljiko bi htio primitibi htio primiti tajhtio primiti taj žalosniprimiti taj žalosni poklonkad bi nam neko ponudiobi nam neko ponudio besmrtnostnam neko ponudio besmrtnost naneko ponudio besmrtnost na zemljiko bi htio primiti tajbi htio primiti taj žalosnihtio primiti taj žalosni poklon

U iskrenom prijateljstvu, najvredniji poklon koji možemo dobiti je ispružena ruka i otvoreno srce. Kad osetiš da je neko otvorio svoju dušu pred tobom kao ...
u-iskrenom-prijateljstvu-najvredniji-poklon-koji-moemo-dobiti-ispruena-ruka-i-otvoreno-srce-kad-oseti-da-neko-otvorio-svoju-u-pred-tobom-kao
Znaš li šta natera ljude da odustanu? Kad daju najbolje od sebe za nekoga, a taj neko ih opet povredi.
zna-li-natera-ljude-da-odustanu-kad-daju-najbolje-od-sebe-za-nekoga-a-taj-neko-ih-opet-povredi
Ne želim da ostvarim besmrtnost kroz svoja dela. Želim da ostvarim besmrtnost tako što neću umreti. -Vudi Alen
ne-elim-da-ostvarim-besmrtnost-kroz-svoja-dela-elim-da-ostvarim-besmrtnost-tako-to-neu-umreti
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade. -Maksim Gorki
ponekad-ivot-ovjeku-toliko-bijedan-da-on-svoj-porok-htio-ne-htio-mora-posmatrati-kao-neto-dobro-neki-izvor-ivota-moe-se-rei-da-su-ljudi-esto-poro-iz