Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svetu ne bi bilo ni četvoro prijatelja.


kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svetu-ne-bi-bilo-etvoro-prijatelja
blez paskalkadbisviljudiznalitojednidrugimagovorenasvetunebiločetvoroprijateljakad bibi svisvi ljudiljudi znaliznali štošto jednijedni oo drugimadrugima govorena svetusvetu nene bibi bilobilo nini četvoročetvoro prijateljakad bi svibi svi ljudisvi ljudi znaliljudi znali štoznali što jedništo jedni ojedni o drugimao drugima govorena svetu nesvetu ne bine bi bilobi bilo nibilo ni četvoroni četvoro prijateljakad bi svi ljudibi svi ljudi znalisvi ljudi znali štoljudi znali što jedniznali što jedni ošto jedni o drugimajedni o drugima govorena svetu ne bisvetu ne bi bilone bi bilo nibi bilo ni četvorobilo ni četvoro prijateljakad bi svi ljudi znalibi svi ljudi znali štosvi ljudi znali što jedniljudi znali što jedni oznali što jedni o drugimašto jedni o drugima govorena svetu ne bi bilosvetu ne bi bilo nine bi bilo ni četvorobi bilo ni četvoro prijatelja

Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja. -Blez Paskal
kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svijetu-ne-bi-bilo-etvorice-prijatelja
Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge. -Frenk Zapa
ima-vie-ljubavnih-pesama-od-bilo-ega-drugog-kada-bi-muzika-mogla-da-vas-natera-na-neto-svi-bismo-voleli-jedni-druge
Kad bi ljudi znali koliko malo pameti upravlja svetom, umrli bi od straha. -Ivo Andrić
kad-bi-ljudi-znali-koliko-malo-pameti-upravlja-svetom-umrli-bi-od-straha
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau