Kad bi zemlja ovako umela da voli, kao ja, već davno bi bila zvezda.


kad-bi-zemlja-ovako-umela-da-voli-kao-ja-ve-davno-bi-bila-zvezda
miroslav mika antićkadbizemljaovakoumeladavolikaojavećdavnobilazvezdakad bibi zemljazemlja ovakoovako umelaumela dada volikao javeć davnodavno bibi bilabila zvezdakad bi zemljabi zemlja ovakozemlja ovako umelaovako umela daumela da voliveć davno bidavno bi bilabi bila zvezdakad bi zemlja ovakobi zemlja ovako umelazemlja ovako umela daovako umela da voliveć davno bi biladavno bi bila zvezdakad bi zemlja ovako umelabi zemlja ovako umela dazemlja ovako umela da voliveć davno bi bila zvezda

I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:
i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre
I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna. -Jovan Dučić
ima-i-kod-najzaljubljenije-ene-jedno-mesto-u-i-koje-hoe-da-se-sveti-onom-kojeg-voli-jedna-mrana-klica-neverstva-i-zloe-koju-samoj-sebi-ne-bi-umela