Kad bogovi umru, biće jedna vera.


kad-bogovi-umru-bie-jedna-vera
rabindranat tagorkadbogoviumrubićejednaverakad bogovibogovi umrubiće jednajedna verakad bogovi umrubiće jedna vera

Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru.Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.I bogovi se poklonima pridobivaju.