Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.


kad-budu-svi-roktali-svojim-svinjskim-srcima-poslednji-koji-e-jo-gledati-ljudskim-oima-i-oseati-ljudskim-srcem-bie-oni-kojima-ne-bejae-strano-iskustvo
danilo kiškadbudusviroktalisvojimsvinjskimsrcimaposlednjikojićejogledatiljudskimočimaosećatisrcembićeonikojimanebejaestranoiskustvoumetnostikad budubudu svisvi roktaliroktali svojimsvojim svinjskimsvinjskim srcimaposlednji kojikoji ćeće jošjoš gledatigledati ljudskimljudskim očimaočima ii osećatiosećati ljudskimljudskim srcemsrcem bićebiće onioni kojimakojima nene bejašebejaše stranostrano iskustvoiskustvo umetnostikad budu svibudu svi roktalisvi roktali svojimroktali svojim svinjskimsvojim svinjskim srcimaposlednji koji ćekoji će jošće još gledatijoš gledati ljudskimgledati ljudskim očimaljudskim očima iočima i osećatii osećati ljudskimosećati ljudskim srcemljudskim srcem bićesrcem biće onibiće oni kojimaoni kojima nekojima ne bejašene bejaše stranobejaše strano iskustvostrano iskustvo umetnosti

Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-umeju-da-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene. -Antonio de Melo
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego