Kad dodješ vrlo kasno u bilo koji grad sve će ti biti odnekud poznato kao poljubac već davan nekome.


kad-dodje-vrlo-kasno-u-bilo-koji-grad-sve-e-ti-biti-odnekud-poznato-kao-poljubac-ve-davan-nekome
matija bećkovićkaddodjevrlokasnobilokojigradsvećetibitiodnekudpoznatokaopoljubacvećdavannekomekad dodješdodješ vrlovrlo kasnokasno uu bilobilo kojikoji gradgrad svesve ćeće titi bitibiti odnekudodnekud poznatopoznato kaokao poljubacpoljubac većveć davandavan nekomekad dodješ vrlododješ vrlo kasnovrlo kasno ukasno u bilou bilo kojibilo koji gradkoji grad svegrad sve ćesve će tiće ti bititi biti odnekudbiti odnekud poznatoodnekud poznato kaopoznato kao poljubackao poljubac većpoljubac već davanveć davan nekomekad dodješ vrlo kasnododješ vrlo kasno uvrlo kasno u bilokasno u bilo kojiu bilo koji gradbilo koji grad svekoji grad sve ćegrad sve će tisve će ti bitiće ti biti odnekudti biti odnekud poznatobiti odnekud poznato kaoodnekud poznato kao poljubacpoznato kao poljubac većkao poljubac već davanpoljubac već davan nekomekad dodješ vrlo kasno udodješ vrlo kasno u bilovrlo kasno u bilo kojikasno u bilo koji gradu bilo koji grad svebilo koji grad sve ćekoji grad sve će tigrad sve će ti bitisve će ti biti odnekudće ti biti odnekud poznatoti biti odnekud poznato kaobiti odnekud poznato kao poljubacodnekud poznato kao poljubac većpoznato kao poljubac već davankao poljubac već davan nekome

Poslije toga, kada se tamna noć završavala, već je bilo isuviše kasno da odbijem. Bilo je isuviše kasno da prestanem da te volim. -Marguerite Duras
poslije-toga-kada-se-tamna-no-zavravala-ve-bilo-isuvie-kasno-da-odbijem-bilo-isuvie-kasno-da-prestanem-da-te-volim
Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi
devojka-ruzna-sam-decko-nisiceo-grad-se-pali-na-tebe-devojka-koji-grad-decko-pa-onaj-severininbez-ljudi
Ukoliko bilo koji ministar spoljnih poslova počne do smrti da brani „mirovnu konferenciju“, možete biti uvereni da je njegova vlada već izdala narudžbu za nove bojne brodove i avione. -Josif Staljin
ukoliko-bilo-koji-ministar-spoljnih-poslova-pone-do-smrti-da-brani-mirovnu-konferenciju-moete-biti-uvereni-da-njegova-vlada-ve-izdala-narudbu-za-nove
Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...
kad-pomisli-da-debelaseti-se-da-moes-biti-jo-debljakad-pomisli-da-runaseti-se-da-ima-i-runijihkad-misli-da-sve-izgubila-seti