Kad će taj metro? Mnogi Beograđani su već odavno pod zemljom i čekaju.


kad-e-taj-metro-mnogi-beograani-su-ve-odavno-pod-zemljom-i-ekaju
duško radovićkadćetajmetromnogibeograđanisuvećodavnopodzemljomčekajukad ćeće tajtaj metromnogi beograđanibeograđani susu većveć odavnoodavno podpod zemljomzemljom ii čekajukad će tajće taj metromnogi beograđani subeograđani su većsu već odavnoveć odavno pododavno pod zemljompod zemljom izemljom i čekajukad će taj metromnogi beograđani su većbeograđani su već odavnosu već odavno podveć odavno pod zemljomodavno pod zemljom ipod zemljom i čekajumnogi beograđani su već odavnobeograđani su već odavno podsu već odavno pod zemljomveć odavno pod zemljom iodavno pod zemljom i čekaju

Kad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi. -Oskar Vajld
kad-jednom-ljubavi-dodje-kraj-slabii-kukaju-energi-smesta-pronadju-novu-ljubav-a-pametni-su-ve-odavno-imali-u-rezervi
Svi te vole kad si dva metra pod zemljom. -Džon Lenon
svi-te-vole-kad-dva-metra-pod-zemljom
Mnogi ljudi se okreću televiziji, ne u nadi da će se zabaviti, već iz očajanja što im je sve drugo u životu propalo. -Čarli Čaplin
mnogi-ljudi-se-okreu-televiziji-ne-u-nadi-da-e-se-zabaviti-ve-iz-oajanja-to-im-sve-drugo-u-ivotu-propalo
Nisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi. -Đorđe Balašević
nisam-od-onih-naivaca-koji-jedva-ekaju-neki-budui-dan-i-raduju-se-roendanima-i-novim-godinama-naprotiv-meni-ve-dugo-smeta-to-vreme-prolazi