Kad lažem i kažem da lažem, lažem li ili govorim istinu.


kad-em-i-kaem-da-em-em-li-ili-govorim-istinu
latinske poslovicekadlažemkažemdalažemliiligovorimistinukad lažemlažem ii kažemkažem dada lažemlažem lili iliili govorimgovorim istinukad lažem ilažem i kažemi kažem dakažem da lažemlažem li ilili ili govorimili govorim istinukad lažem i kažemlažem i kažem dai kažem da lažemlažem li ili govorimli ili govorim istinukad lažem i kažem dalažem i kažem da lažemlažem li ili govorim istinu

Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga. -Matija Bećković
ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
Moj glavni svedok da govorim istinu jeste moje siromaštvo. -Sokrat
moj-glavni-svedok-da-govorim-istinu-jeste-moje-siromatvo
Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči. -Ivo Andrić
niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui