Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)


kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
kadženakažespremnasamza5minuta…toistokaokadmuževodolazimkućiminutakad ženažena kažespremna samsam zaje istoisto kaokao ii kadkad mužmuž kažeevo dolazimdolazim kućikući zakad žena kažespremna sam zasam za 5za 5 minuta…minuta… to jeje isto kaoisto kao ikao i kadi kad mužkad muž kažeevo dolazim kućidolazim kući zakući za 5za 5 minutaspremna sam za 5sam za 5 minuta…5 minuta… to jeminuta… to je istoje isto kao iisto kao i kadkao i kad muži kad muž kažeevo dolazim kući zadolazim kući za 5kući za 5 minutaspremna sam za 5 minuta…za 5 minuta… to je5 minuta… to je istominuta… to je isto kaoje isto kao i kadisto kao i kad mužkao i kad muž kažeevo dolazim kući za 5dolazim kući za 5 minuta

Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to se može i lepše reći: Povećajte svoje obaveze kako ne biste ugrožavali prava drugih.Ovaj status smisljala sam 15 minuta;-)A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova.Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD