Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)


kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
kadženakažespremnasamza5minuta…toistokaokadmuževodolazimkućiminutakad ženažena kažespremna samsam zaje istoisto kaokao ii kadkad mužmuž kažeevo dolazimdolazim kućikući zakad žena kažespremna sam zasam za 5za 5 minuta…minuta… to jeje isto kaoisto kao ikao i kadi kad mužkad muž kažeevo dolazim kućidolazim kući zakući za 5za 5 minutaspremna sam za 5sam za 5 minuta…5 minuta… to jeminuta… to je istoje isto kao iisto kao i kadkao i kad muži kad muž kažeevo dolazim kući zadolazim kući za 5kući za 5 minutaspremna sam za 5 minuta…za 5 minuta… to je5 minuta… to je istominuta… to je isto kaoje isto kao i kadisto kao i kad mužkao i kad muž kažeevo dolazim kući za 5dolazim kući za 5 minuta

Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. -Konfučije
kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to se može i lepše reći: Povećajte svoje obaveze kako ne biste ugrožavali prava drugih. -Duško Radović
zakon-kae-da-su-mu-i-ena-u-branoj-zajednici-ravnopravni-a-to-se-moe-i-lepe-rei-poveajte-svoje-obaveze-kako-ne-biste-ugroavali-prava-drugih
Ovaj status smisljala sam 15 minuta;-)
ovaj-status-smisljala-sam-15-minuta
Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova. -Teri Pračet
itav-ivot-kao-gledanje-filma-samo-to-uvek-stie-deset-minuta-kasnije-i-niko-nee-da-ti-objasni-o-emu-se-radi-ve-morasam-da-zakljuuje-na-osnovu-tragova
Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD
snooze-u-stanju-sam-da-ga-stiskam-sat-vremena-na-svakih-5-minuta-i-pritom-da-spavam-ni-sam-ne-znam-kako-xd