Kad gnjev bukti u srcu treba paziti da jezik ne viče uzalud.


kad-gnjev-bukti-u-srcu-treba-paziti-da-jezik-ne-vie-uzalud
sapfokadgnjevbuktisrcutrebapazitidajeziknevičeuzaludkad gnjevgnjev buktibukti uu srcusrcu trebatreba pazitipaziti dada jezikjezik nene vičeviče uzaludkad gnjev buktignjev bukti ubukti u srcuu srcu trebasrcu treba pazititreba paziti dapaziti da jezikda jezik nejezik ne vičene viče uzaludkad gnjev bukti ugnjev bukti u srcubukti u srcu trebau srcu treba pazitisrcu treba paziti datreba paziti da jezikpaziti da jezik neda jezik ne vičejezik ne viče uzaludkad gnjev bukti u srcugnjev bukti u srcu trebabukti u srcu treba pazitiu srcu treba paziti dasrcu treba paziti da jeziktreba paziti da jezik nepaziti da jezik ne vičeda jezik ne viče uzalud

Samo piće može da učini da se svuda osećaš kao kod kuće; boci ne treba jezik. -Čarls Bukovski
samo-pie-moe-da-uini-da-se-svuda-osea-kao-kod-kue-boci-ne-treba-jezik