Kad god me interesuje gde je on, ja uključim Discovery, gledam majmuna, vidim da jede bananu i da je srećan…


kad-god-me-interesuje-gde-on-ja-ukljuim-discovery-gledam-majmuna-vidim-da-jede-bananu-i-da-srean
kadgodmeinteresujegdeonjauključimdiscoverygledammajmunavidimdajedebananusrećan…kad godgod meme interesujeinteresuje gdegde jeje onja uključimuključim discoverygledam majmunavidim dada jedejede bananubananu ii dada jeje srećan…kad god megod me interesujeme interesuje gdeinteresuje gde jegde je onja uključim discoveryvidim da jededa jede bananujede bananu ibananu i dai da jeda je srećan…kad god me interesujegod me interesuje gdeme interesuje gde jeinteresuje gde je onvidim da jede bananuda jede bananu ijede bananu i dabananu i da jei da je srećan…kad god me interesuje gdegod me interesuje gde jeme interesuje gde je onvidim da jede bananu ida jede bananu i dajede bananu i da jebananu i da je srećan…

Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom. -Orson Vels
ukoliko-elite-srean-kraj-to-e-naravno-zavisiti-od-toga-gde-stajete-vaom-priom
Kad si srećan vjeruješ u čuda!!
kad-srean-vjeruje-u-uda
Kad te vidim na prvoj krivini,srce mi kuca u trecoj brzini.
kad-te-vidim-na-prvoj-krivinisrce-mi-kuca-u-trecoj-brzini
Ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš na pogrešnom si mestu.
ako-ne-zna-kuda-ide-gde-god-da-stigne-na-pogrenom-mestu