Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.


kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se
kadgodneznatadaradisobomopustisekad godgod nene znašznaš štašta dada radišradiš sasa sobomopusti sekad god negod ne znašne znaš štaznaš šta dašta da radišda radiš saradiš sa sobomkad god ne znašgod ne znaš štane znaš šta daznaš šta da radiššta da radiš sada radiš sa sobomkad god ne znaš štagod ne znaš šta dane znaš šta da radišznaš šta da radiš sašta da radiš sa sobom

Kad ne znaš šta da radiš ti udaraj glavom o zid,jednom ćeš biti u pravu.
kad-ne-zna-da-radi-ti-udaraj-glavom-o-zidjednom-e-biti-u-pravu
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da