Kad god se žena složi sa mnom ja uvek uradim suprotno.


kad-god-se-ena-sloi-mnom-ja-uvek-uradim-suprotno
Čarls bukovskikadgodseženasložimnomjauvekuradimsuprotnokad godgod sese ženažena složisloži sasa mnommnom jaja uvekuvek uradimuradim suprotnokad god segod se ženase žena složižena složi sasloži sa mnomsa mnom jamnom ja uvekja uvek uradimuvek uradim suprotnokad god se ženagod se žena složise žena složi sažena složi sa mnomsloži sa mnom jasa mnom ja uvekmnom ja uvek uradimja uvek uradim suprotnokad god se žena složigod se žena složi sase žena složi sa mnomžena složi sa mnom jasloži sa mnom ja uveksa mnom ja uvek uradimmnom ja uvek uradim suprotno

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)
za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvijek-imam-osjeaj-da-sam-negdje-pogrijeio
Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom